اساتید گروه آموزشی زبانیــا

برای مشاهده آموزش های هر استاد، روی عکس استاد موردنظرتون کلیک کنید:

Teacher Ted

مرجع سخنرانی‌های آموزشی دنیا

Alisha

مدرس زبان انگلیسی در مجموعه EnglishClass101