صفحه پرداخت

صفحه پرداخت زبانیــا

در صورتی که پرداخت شما موفق بوده، منتظر شروع دوره آموزشی خریداری شده و یا ارسال کتاب الکترونیکی خریداری شده به ایمیلتان در کمتر از دو ساعت باشید

در صورتی که پرداخت ناموفق بوده ، می توانید دوباره تلاش کنید. اگر پولی از حساب شما کسر شده باشد، توسط پشتیبانی بانک سامان به حسابتان بازگشت داده خواهد شد

تمام حقوق این وبسایت متعلق به گروه آموزشی زبانیــا می باشد.

کارگاه جدید IELTS Listening روز 5 شنبه 14 تیر برگزار میشه :برای ثبت نام کلیک کنید